INTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - SNĚMOVNÍ SÁL

INTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU

Realizace interiérů nejvýznamnějších prostorů v budově Ústavního soudu v Brně. Jedná se o prostory předsálí, sněmovního sálu a jednacích síní, včetně jejich zázemí. V roce 2019 se bude pokračovat v realizaci kancelářísoudců i ostatních zaměstnanců a chodeb.

Hlavními koncepčními prvky naší práce je soulad vnitřního prostoru s exteriérem budovy, který má pozitivní slavnostní vyznění, má svoji dobovou a výtvarnou hodnotu, kterou je nutné ctít. Očistit prostory od všech rušivých elementů. Nové prvky jsou v soudobém designu, z krásných, kvalitních materiálů a mají kvalitní řemeslné zpracování s pečlivým detailem. Nově vložené prvky prostor doplňují, nikoliv zakrývají, tak aby bylzachován jeho půvab a atmosféra.

Výjimečnost místa umocňují námi navržené originální křišťálové lustry. Jsou navrženy jako ucelená kolekce, se společnými charakteristickými prvky, jako jednotná povrchová úprava, jednotná tvarová a velikostní charakteristika křišťálových baněk, jednotná barevnost, jednotná světelná charakteristika. Lustry jsou pro různémístnostiaaplikacinavrženyvzavěšené,stojacíanástěnnéverzisvariabilnímpočtembaněk.

INVESTOR
Ústavní soud České republiky

MÍSTO STAVBY
Joštova 8, 660 83 Brno 2

REALIZACE
2018 

FOTO
Lukáš Pelech


INTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - SNĚMOVNÍ SÁL
INTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - PŘEDSÁLÍ
INTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - SNĚMOVNÍ SÁL
INTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - ZÁPADNÍ GALERIE
INTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - KŘIŠŤÁLOVÝ LUSTR
INTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - DETAIL KŘIŠŤÁLOVÉHO LUSTRUINTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - JEDNACÍ SÍŇ
INTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - JEDNACÍ SÍŇ
INTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - KŘÍŠŤÁLOVÝ LUSTR
INTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - JEDNACÍ SÍŇ - POHLED NA MÍSTO ZAPISOVATELKY
INTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - PLÉNUMINTERIÉR ÚSTAVNÍHO SOUDU - TOALETY

MOAD architekti s.r.o.

Darja Kafková & Ondřej Kafka 
Nerudova 282/42, 741 01 Nový Jičín 
tel.+420 724 924 746 / moad@moad.cz